Nauka w wyższych uczelniach

education.jpgOd 2006 roku, system szkolnictwa wyższego i przyznawania stopni naukowych jest w całej Europie zintegrowany, na podstawie jednakowych standardów i jakości nauczania. Polska również podpisała tzw. deklarację bolońską. Studia wyższe podzielone są na trzy etapy – trzyletni, zakończony licencjatem lub tytułem inżyniera, dwuletni – dyplomem z tytułem magistra, i czteroletnie studia doktoranckie. Taki sam system obowiązuje w Kanadzie, USA, Australii i Nowej Zelandii. Jakie są jednak różnice pomiędzy Polską a innymi krajami? W zasadzie nie powinno być żadnych, ale w naszym kraju coraz więcej absolwentów danego kierunku nie może znaleźć pracy zgodnej ze swoim wykształceniem. Cała masa młodych psychologów, socjologów, lingwistów, biologów i innych dziedzin – nie może znaleźć odpowiedniej pracy, albowiem rynek jest już nasycony tymi specjalnościami. Niektóre z uczelni, głównie niepubliczne szukają rozwiązań, nawiązując kontakty z przedstawicielami zakładów pracy i instytucji, które mają zapotrzebowanie na absolwentów o określonym kierunku studiów, dzięki czemu nie mają oni potem problemów z pracą. Uważam, że wszystkie uczelnie powinny w ten sposób podejść do problemu, może potem młody człowiek z tytułem magistra nie musiałby sprzedawać biletów w kinie.

 • obozy
 • tłumacz języka angielskiego katowice
 • Z tej samej kategorii:
  Opłaty za narodziny
  Śmierć jest nieodłącznym elementem wpisanym już z góry w ludzką egzystencję, śmierci nikt jeszcze nie przezwyciężył, nikt jeszcze nie wie jak jej uniknąć i czy to w ogóle jest możliwe. Życiem ludzkim kieruje sam człowiek, kieruje indywidualnie,...
  Żyć?
  Każdy ma prawo żyć, ale nie każdy żyć chce, na świecie tysiące osób chce swój żywot zakończyć na własne życzenie. Prawo polskie tego nie gwarantuje, nie można w Polsce człowieka odłączyć od kroplówki, nie ma także u nas kary śmierci....
  kraje komunistyczne
  Prawo w krajach komunistycznych ma to do siebie, że można je niemal dowolnie interpretować. Kwestia prawa jest w komunistycznych krajach niezwykle interesująca, istnieją przecież odpowiednie zapisy konstytucyjne, właściwie prawo w takich państwach...