O odmianach dysleksji

education_front.jpgDysleksja jest chorobą, która niestety w dzisiejszych czasach jest coraz popularniejsza. Coraz więcej uczących się dzieci ma problemy z poprawną pisownią. Niestety w życie wchodzą również inne choroby, które są niczym innym jak odmianą dysleksji. Najbardziej znaną jest chyba dysortografia, gdzie piszący popełnia naprawdę dużą ilość błędów ortograficznych, które dla normalnego człowieka są po prostu nie do przyjęcia. Piszący zna zazwyczaj reguły ortograficzne, ale nie wiąże się to z jego zachowaniem. Kolejną chorobą jest dysgrafia, która objawia się przede wszystkim w tym, że piszący ma niezwykle brzydki charakter pisma. Może to być spowodowane na przykład uszkodzeniem nerwu wzrokowego. Jeszcze innym schorzeniem jest dyskalkulia, która charakteryzuje się tym, że chory nie jest w stanie wykonać nawet najprostszych operacji matematycznych. Wielu ludzi uważa tę odmianę dysleksji za wymysł, jednak takie problemy ma niestety coraz więcej osób. Dysfonia z kolei wiąże się z bardzo cichym i niewyraźnym mówieniem.

 • buty dla dzieci
 • www.lekarzdodomu.pl/geriatra.html
 • Z tej samej kategorii:
  Piknik Naukowy – międzynarodowym piknikiem edukacyjnym
  Począwszy od 1997 roku, Warszawa jest miejscem dorocznego Pikniku Naukowego, który gromadzi tysiące mieszkańców stolicy, kraju i gości zagranicznych. Jest to największa tego typu impreza w Europie. Uczestniczą w niej uczelnie, instytuty naukowo...
  Ucząc się języka obcego pomińmy na początku gramatykę
  Pamiętam swoje pierwsze lekcje nauki języka angielskiego, prywatnie udzielane mnie i koledze przez starszego pana, anglistę z tytułem profesora. Ten przeuroczy nauczyciel przynajmniej przez pół roku nawet nie wspomniał nam o gramatyce. Naszym zadaniem...
  Jak można nauczyć się uczyć
  Przyswajanie wiedzy, szczególnie przed sesją egzaminacyjną jest bardzo wyczerpujące dla organizmu – przeskakujemy a tematu na temat, musimy zapamiętać szczegóły z kilku dziedzin, a jeżeli do tego dochodzą nieobecności na wykładach lub ćwiczeniach,...