Zdrowie

Co czego służą aparaty CPAP?

Znany akronim CPAP znaczy ciągłe dodatnie ciśnienie w naszych drogach oddechowych. Te nowoczesne aparaty CPAP stosowane są do kompleksowego leczenia bezdechów sennych. Są i będą również wykorzystywane w niewydolności oddechowej. Terapia metodą CPAP jest teraz najkorzystniejszą techniką leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.

Aparat CPAP zbudowany jest z pompy i maski, którą zakłada się na nos względnie dodatkowo na nasze usta oraz nos. Rolą aparatu jest niezmienne nadciśnienie, które zatrzymuje normalne drogi oddechowe. Wpompowywane przez mechanizm powietrze uwalnia nas od bezdechu sennego. Zimne powietrze wdrażane dla dróg oddechowych może u poszczególnych chorych powodować efekty nieporządane, które można obniżać nabywając CPAP udoskonalny w system nawilżania powietrza. Istnieją także pompy typu autoCPAP, które będą bardziej rozwinięte technologicznie. Ich rolą będzie dopasowanie parametrów do stopnia zaburzeń oddechu w okresie odpoczynku.

Nowoczesne urządzenia CPAP w większości są wyekwipowane w miejsca na karty pamięci oraz zapis wewnętrzny. Mechanizm gromadzi informacje na temat wykonywanej terapii. System śledzi przebieg oddychania w czasie snu a także wpisuje w systemie informacje o bezdechach oraz chrapaniu. Sami wiecie jakie to musi byc wygodne, gdyż dzięki niej można praktycznie bez straty czasu korygować ustawienia pompy.

Terapia CPAP, zrealizowana za pomocą najlepszego przyrządu przynosi mierzalne korzyści. Podnosi kondycję snu oraz przemija problem z notorycznym chrapaniem oraz nieoczekiwanych wybudzeń. Poprawia się też efektywność naszego organizmu w czasie dnia poprzez odpowiednie dotlenienie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *