rozliczenie podatku z zagranicy
Rodzina Różności

Nadchodzą ogromne zmiany w podatkach dla pracujących za granicą

Bardzo wielu Polaków z różnych względów wybiera pracę za granicą. Z tym tematem wiąże się problematyczna kwestia podatków i ich rozliczania. Jest to aspekt kłopotliwy, tym bardziej, że od 2021 roku zostają wprowadzone duże zmiany. Jak odnaleźć się w nowych, całkiem nieznanych nam przepisach?

Dlaczego ludzie decydują się na pracę za granicą?

Polacy coraz częściej decydują się na wyjazd z kraju i podjęcie pracy poza granicami Polski. Wielu z nich jednocześnie pozostaje polskimi rezydentami podatkowymi. Wybór zagranicznego kraju jako centrum swojej aktywności zawodowej wiąże się przede wszystkim z lepszymi możliwościami finansowymi. Nie da się ukryć, że za taką samą pracę uzyskamy w Polsce dużo mniejszą pensję niż za granicą. Często w naszym kraju trudno jest znaleźć miejsce zatrudnienia, które będzie odpowiadało naszym kwalifikacjom i na którym jednocześnie będziemy doceniani przez naszego pracodawcę. Czy praca za granicą będzie się nadal opłacała w obliczu planowanych na 2021 rok zmian podatkowych?

Dotychczasowe przepisy podatkowe dla pracujących za granicą

Polak, który pracuje za granicą, lecz jednocześnie jest rezydentem podatkowym w Polsce, narażony jest na pewne straty, a mianowicie na możliwość objęcia go podwójnym opodatkowaniem – a więc opodatkowaniem zarówno w Polsce, jak i w kraju, w którym de facto pracuje. Takie ryzyko dotyczy tych osób, które za granicą pracują w trakcie roku przez okres nie dłuższy niż 183 dni. Rozliczenie podatku z zagranicy możemy podzielić na dwa rodzaje – rozliczenie metodą wyłączenia z progresją oraz rozliczenie metodą proporcjonalnego odliczenia. Pierwszy sposób jest dużo bardziej korzystny dla podatnika, ponieważ polega on w uproszczeniu na tym, że osoba pracująca za granicą, ale będąca polskim rezydentem podatkowym, nie musi odprowadzać podatku od dochodu uzyskanego za granicą w Polsce. Metoda mniej korzystna dla podatnika to metoda proporcjonalnego odliczenia. Jest ona o tyle nieprzychylna dla polskiego rezydenta podatkowego, że nie jest on całkowicie zwolniony z płacenia podatku od zagranicznego dochodu w Polsce. Musi on bowiem rozliczyć się w inny sposób – ma obowiązek oddania różnicy pomiędzy podatkiem, który jest należny w Polsce, a podatkiem, który jest odprowadzany w kraju zagranicznym. Do tej pory obowiązywała tzw. ulga abolicyjna, a więc zwolnienie podatnika z opisanego wcześniej obowiązku (czyli obowiązku zwracania różnicy między dwoma podatkami). Oczywiście ulga abolicyjna obejmuje jedynie pewne określone w ustawie dochody, takie jak uzyskiwane poza granicami naszego kraju dochody ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, działalności gospodarczej i kilku innych, a także z pewnych praw majątkowych. Jakie zmiany wchodzą w życie w prawie podatkowym od 1 stycznia 2020 roku? Czy będą one korzystne dla podatników, uzyskujących dochód poza granicami Polski?

Rozliczenie podatku z zagranicy w 2021 roku

Rozliczenie podatku z zagranicy będzie odbywało się w 2021 roku na nieco innych niż dotychczas zasadach. W Polsce od 1 stycznia zaczyna obowiązywać bowiem dokument nazywany wielostronną konwencją podatkową (inaczej MLI). Dla podatników oznacza to nieco gorsze warunki rozliczania podatku z zagranicy. Mówiąc w skrócie, Polska będzie musiała przejść na sposób rozliczania podatku, który nazwany był wcześniej mniej korzystnym, a więc na metodę proporcjonalnego odliczenia. Łączy się to niestety z ograniczeniem ulgi abolicyjnej. Jeśli więc podatnik uzyska za granicą dochód wyższy niż 8000 tysięcy złotych, będzie musiał od tej kwoty odprowadzić podatek. Zmiany te będą dotyczyły takich krajów, jak między innymi Irlandia, Wielka Brytania, Norwegia, Austria, Słowacja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *