Miesiąc: czerwiec 2017

Co czego służą aparaty CPAP?

Znany akronim CPAP znaczy ciągłe dodatnie ciśnienie w naszych drogach oddechowych. Te nowoczesne aparaty CPAP stosowane są do kompleksowego leczenia bezdechów sennych. Są i będą również wykorzystywane w niewydolności oddechowej. Terapia metodą CPAP jest teraz najkorzystniejszą techniką leczenia obturacyjnego bezdechu…

Opublikowane w Witek