Dom

Refundacje dla osoby niepełnosprawnej – sprawdź o co możesz się starać

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami jest bardzo trudne. Wymaga to użytkowania specjalistycznego sprzętu, który często jest dość kosztowny. Można jednak ubiegać się o refundację między innymi na sprzęt, taki jak poręcze dla niepełnosprawnych lub inne akcesoria służące do rehabilitacji i powrotu do zdrowia.

Osoby z niepełnosprawnościami związanymi z aparatem ruchu, często nie są w stanie same funkcjonować. W większości przypadków potrzebują zaś licznego i kosztownego sprzętu rehabilitacyjnego, który jest w stanie ułatwić proces powrotu do zdrowia, lub wręcz go w ogóle umożliwić. Niestety trudno jest sprostać samemu wymaganiom finansowym, gdyż sprzęt medyczny służący do rehabilitacji, a także sprzęt, który ma za zadanie pomóc w codziennym funkcjonowaniu, jest trudno dostępny. Można jednak ubiegać się o liczne dofinansowania, które są dostępne w ramach różnych funduszy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma na ten cel przeznaczone różne budżety. Można w ich ramach ubiegać się o dotacje lub dofinansowanie, w zależności od programu.

Komu przysługują refundacje?

Fundusze, z których pokrywane są koszty refundowania sprzętu rehabilitacyjnego, pochodzą z PFRON lub NFZ. Przysługują one osobom, które dysponują odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, które jest podstawą do stwierdzenia, że dana osoba kwalifikuje się do przyznania refundacji. Zaopatrzenie w środki ortopedyczne, a także różnego rodzaju środki pomocnicze, które są zdefiniowane w określonych rozporządzeniach, przyznaje się na podstawie celowego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Osoby niepełnosprawne muszą jednak posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku refundacji sprzętu ortopedycznego lub wyrobów medycznych tego typu, które kwalifikują się do określenia w ten sposób wedle regulaminów, trzeba posiadać odpowiednie potwierdzenie wydane przez właściwego lekarza. W przypadku wyrobów ortopedycznych będzie to lekarz ortopeda, chirurg lub lekarz o specjalizacji rehabilitacyjnej. Często może to być jednak też neurolog. Każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie, by zostać zakwalifikowanym do refundacji. O tym, czy danej osobie przysługują na przykład poręcze dla niepełnosprawnych, decyduje lekarz oraz przepisy, które opisują czy dany sprzęt kwalifikuje się do refundacji.

Poręcze dla niepełnosprawnych i sprzęt rehabilitacyjny

Jeśli sprawa dotyczy sprzętu pomocniczego, orzeczenia nie musi wydawać lekarz ortopeda. Równie mogą to być lekarze innych specjalności, tacy jak laryngolodzy, onkolodzy, czy okuliści. Może to być także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Każdorazowo NFZ sprawdza wniosek i weryfikuje, czy dana osoba ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację.

Comiesięczne refundacje

Osoby niepełnosprawne mogą także liczyć na fundusze, z których pokrywa się regularne comiesięczne potrzeby związane z zakupem wyrobów medycznych. Dotyczy to różnych wyrobów związanych z niepełnosprawnością, takich jak na przykład cewniki, worki do zbierania moczu, czy pieluchomajtki. Są to koszty ponoszone co miesiąc, a NFZ dofinansowuje je, wystawiając uprawnienia do pobierania środków nawet na 12 miesięcy do przodu. Refundacja następuje w interwale miesięcznym. Tego typu refundacje realizuje się w firmach, które posiadają umowę z NFZ. Nie dotyczy to jednak każdej osoby niepełnosprawnej, a szczegóły określa rozporządzenie.

Naprawa wyrobów medycznych

Istnieje także możliwość ubiegania się o refundowanie naprawy wyrobów medycznych, które temu podlegają. Mogą to być na przykład wózki inwalidzkie. W tym przypadku istnieją limity dofinansowania, jednak mogą one okazać się stosunkowo wysokie i opłacalne w niektórych przypadkach. Napraw należy dokonywać mając zlecenie wystawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia, po uprzednim złożeniu wniosku. Te fundusze przeznaczone są na naprawy sprzętu, który został wyeksploatowany i nie podlega już naprawie gwarancyjnej. Ponadto istnieją limity cenowe oraz procentowe w stosunku do ceny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *